ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งรายงานรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

ภาค 2 ลพบุรี

ภาค 3 ระยอง

ภาค 5 ศรีสะเกษ, นครราชสีมา

ภาค 6 บึงกาฬ, ขอนแก่น, เลย

ภาค 10 เชียงราย