การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รับพระราชทานโล่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563