งบประมาณประจำปี 2562

เลขที่: 
-

 

รายชื่อกิ่งกาชาดอำเภอ ที่ยังไม่จัดส่งงบประมาณประจำปี 2562 มายังสภากาชาดไทยเพื่อขออนุมัติ...

ภาค 1

นนทุบรี (บางกรวย บางบัวทอง)

พระนครศรีอยุธยา (อุทัย  ผักไห่ นครหลวง ท่าเรือ)

อ่างทอง (สามโก้)

ภาค 2

สิงห์บุรี (ค่ายบางระจัน ท่าช้าง อินทร์บุรี บางระจัน พรหมบุรี)

ภาค 4

ราชบุรี (ดำเนินสะดวก บ้านโป่ง)

ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน ปราณบุรี)

ภาค 5

นครราชสีมา (บัวลาย บ้านเหลื่อม เสิงสาง หนองบุญมาก)

สุรินทร์ (กาบเชิง สนม สำโรงทาบ)

บุรีรัมย์ (ปะคำ ละหานทราย)

ศรีสะเกษ (กันทรลักษ์)

ภาค 6

บึงกาฬ (เซกา บึงโขงหลง)

ภาค 7

ยโสธร (มหาชนะชัย)

อุบลราชธานี (ศรีเมืองใหม่)

ร้อยเอ็ด (สุวรรณภูมิ)

ภาค 8

กำแพงเพชร (คลองขลุง)

นครสวรค์ (ท่าตะโก)

อุทัยธานี (ลานสัก)

สุโขทัย (สวรรคโลก)

ภาค 10

ลำพูน (ลี้ บ้านโฮ่ง ป่าซาง เวียงหนองล่อง ทุ่งหัวช้าง แม่ทา)

ภาค 11

นครศรีธรรมราช (เชียรใหญ่ พิปูน หัวไทร)

ชุมพร (ท่าแซะ)

สุราษฎร์ธานี (บ้านนาสาร เกาะสมุย พระแสง เวียงสระ เกาะพะงัน)