จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 - 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
งานวันพยาบาลแห่งชาติวันทันตสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
2.พิธีเทิดพระเกียรติและงานพยาบาล และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ