จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 10 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 08.30​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และที่ปรึกษา​/สมาชิกเหล่า​กาชาด​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ทำพิธี​มอบเข็มจิตอาสาสภากาชาดไทยให้กับเหล่ายุวกาชาด​ชั้นประถม​ศึก​ษา จำนวน 50 ราย ณ โรงเรียนอนุบาล​ศรีสะเกษ​ อำเภอเมือง
​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ