เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

โครงการประชุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17

โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

AttachmentSize
2019-11-15-28746-2562_11_13(1โลหิต_ผชศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ).pdf6.62 MB
2019-11-15-28746-2562_11_13(2โลหิต_ภาคบริการโลหิตราชบุรี).pdf949.68 KB
2019-11-15-28746-2562_11_13(3โลหิต_ภาคบริการโลหิตนครราชสีมา).pdf8.22 MB
2019-11-15-28746-2562_11_13(นโยบายด้านการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย).pdf5.24 MB
2019-11-15-28746-2562_11_13(ยุวกาชาด).pptx7.87 MB
2019-11-15-28746-2562_11_13(ศูนย์ฝึกอบรม).pptx2 MB
2019-11-15-28746-2562_11_14(นโยบาย_คุณทิพวิภา).pptx6.72 MB
2019-11-15-28746-2562_11_14(เรื่องที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดต้องรู้).pptx255.87 KB
2019-11-15-28746-2562_11_14(สำนักงานตรวจสอบ_1st line of responsibility).pptx2.96 MB
2019-11-15-28746-2562_11_14(งานที่ต้องรู้ห้องเลขานุการ).pptx29.43 MB
2019-11-15-28746-2562_11_14(ห้องเลขานุการ).pptx7.75 MB
2019-11-15-28746-2562_11_14(สำนักงานตรวจสอบ_1st line of responsibility).pptx2.96 MB
2562_11_14(งานการเงิน).rar2.68 MB