จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ อำเภอบ้านดุง โดยมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งหมด 139 ราย ผ่านการคัดกรอง 109 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 43,600 ซี.ซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี