จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิตกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ ณ รพ.สต.บ้านนา ต.ภูเงิน
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด 88 ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน 68 ราย โลหิตที่ได้ 68 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ