จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริพร ไพบูลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ . พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอบึงบูรพ์
โดยมี นายสุทธิพร ณ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีรายละเอียด. ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 101 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต จำนวน 101 ยูนิต
2. ผู้บริจาคดวงตา 10 ราย และอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ