จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางมลวิภา โบจรัส กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ (ชุดเวรคุณประสิทธิ์) ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมีนายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ. นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ทหาร ตำรวจ นักศึกษา นักเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีรายละเอียด ดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 148 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 148 ยูนิต
2.ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 2 ราย
3.ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 2 ราย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ