แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนตุลาคม 2562