แผนการออกรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก เดือนตุลาคม 2562