แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2562