เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ
ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี ปลัดอำเภอแก่งกระจาน หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษาพยาบาลและประชาชนเข้าร่วมพิธี และได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย
ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และตรวจดูการรักษาพยาบาลจำนวน 2 ราย ณ หอประชุมหมู่บ้าน ม.2 บ้านวังวน
ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสายชล บุญอรณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานถวายพระราชกุศลและ
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิธีอาเศียรวาทราชสดุดี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เข้าร่วมพิธ ณ ลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
และคณะ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ บ้านขนมนันทวัน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 141 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 63,450 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ
และร่างกาย จำนวน 1 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ
“Robinson Lingerie Sharing” ปีที่ 2 ซึ่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล โดย โรบินสัน และบริษัทในเครือ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิง หันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง โดยจัดเสวนาเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม และร่วมเย็บเต้านมเทียม
เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้โรงพยาบาลของรัฐต่างๆทั่วประเทศ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีนักวิ่งที่สมัครแล้ว 3,526 คน
และนักวิ่งในประเภทฮาล์ฟ มาราธอน และประเภทมินิฮาล์ฟ มาราธอน เข้าเส้นชัยคนแรกจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชายคนแรก หญิงคนแรก

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประจำปี 2562 โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ลงพื้นที่เพชรบุรีเพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครัน เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับ ภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณคลองบางเค็ม
หมู่ที่ 6 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 211 คน
ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 94,950 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content