ศรีสะเกษ

จังหวัด​ศรีสะเกษ​

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่​เวลา 09.00 น. นางชุติ​พร​ วิจิตร์แสง​ศรี​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมด้วย
​นางชไมพร แหวนเพ็ชร​  เหรัญญิก​เหล่ากาชาดฯ นางไพจิตร กิ่ง​สุวรรณ​ ที่ปรึกษา​เหล่า​กาชาด​ฯ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบภัย
มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค​และเงินช่วยเหลือแก่ราษฎร​ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่, อำเภอ​ขุขันธ์​และอำเภอ​น้ำเกลี้ยง​ ดังนี้
-​ อำเภอปรางค์กู่​ ให้ความช่วยหลือ​ผู้​ประสบ​วาตภัย​จำนวน 150 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองเชียงทูน, ตำบลพิมาย, ตำบลสนาย และตำบลกู่ โดยบูรณาการ​

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางมลวิภา โบจรัส กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ (ชุดเวรคุณประสิทธิ์) ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมีนายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ. นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ทหาร ตำรวจ นักศึกษา นักเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
- เวลา 09.00 น. มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จำนวน 600 ราย ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์ โดยบูรณาการ
ร่วมกับนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ และ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดฯ ฝ่ายปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
- เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยบูรณาการร่วมกับ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือราษฎร
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเขตพื้นที่อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายสมจิต ใส่กระจ่าง อายุ 49 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 2 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร
2. นายบุญกอง บุญคง อายุ 72 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านตาพรม หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสุจิตรา แก้วลาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยานายอำเภอ พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
ร่วมออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ร่วมกับ รพ.ศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง โดยมีนายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง
ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษา นักเรียน พ่อค้า ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่  29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยนางศิริพร ไพบูลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอห้วยทับทัน โดยมีนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ออกพื้นที่
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบความช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเขตพื้นที่ อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียด ดังนี้
1. นายสังเวียน ทุมไมล์ อายุ 61 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 11 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล ผู้พิการประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ไม่สามารถ

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content