ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิก มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ให้กับราษฎร ตำบลเสาธงชัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์อพยพหอประชุม

ข้อมูลนายกเหล่ากาชาด-ศรีสะเกษ


นางนิภา สุวรรรสุจริต
ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1,012 ราย ได้โลหิตจำนวน 303,600 ซี.ซี ระหว่างวันที่ 12-28 มกราคม 2554

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคำสะอาด ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 50 ราย และมอบจักรยานยืมเรียนแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 3 คน

จังหวัดศรีสะเกษ

นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนางนิภา  สุวรรณูจริต  นายกเหล่ากาาดจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  จังหวัดนครราชสีมา

Syndicate content