ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสุพิศ มีศรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ภริยานายอำเภอ นางลดาวัลย์ โควสุรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ หอประชุมอำเภอปรางค์กู่ โดยมีนายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางมาลัย อุกฤษฏ์สิริที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอราษีไศล
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธราธร. แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีรายละเอียด. ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 10 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 10.00​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ร่วมกับนายสมเกียรติ​ ศรีขาว นายอำเภอเมือง​ศรีสะเกษ​ นางสมยา ศรี​ขาว​ ที่ปรึกษา​เหล่า​กาชาด​ฯ​ สสจ.ศก. อาสายุว​กาชาด
​ และอปท.ในพื้นที่ ทำพิธี​มอบบ้านตามโครงการสร้างหรืิิอซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบ​ความ​ทุกข์ยาก​เดือดร้อน

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 10 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 08.30​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และที่ปรึกษา​/สมาชิกเหล่า​กาชาด​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ทำพิธี​มอบเข็มจิตอาสาสภากาชาดไทยให้กับเหล่ายุวกาชาด​ชั้นประถม​ศึก​ษา จำนวน 50 ราย ณ โรงเรียนอนุบาล​ศรีสะเกษ​ อำเภอเมือง
​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 9 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 14.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางช่อฟ้า แสงกล้า
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและคณะ​ ร่วมกับสนง.ปภ.ศก., สนง.พมจ.ศก.และอปท.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
​ในพื้นที่ตำบลพิงพวย และตำบล สะพุง อำเภอศรีรัตนะ​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 ครัวเรือน

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 9 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 09.30​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิกเหล่า​กาชาด​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ลงเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จำนวน 4 ราย  ดังนี้
1.นายชินกร นักเรียนชั้น ปวช.2 ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี
2.เด็กหญิง​อารยา นักเรียน​ชั้น ม.3 ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริพร ไพบูลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ . พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอบึงบูรพ์
โดยมี นายสุทธิพร ณ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีรายละเอียด. ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาว
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 2 ครัวเรือน
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านหลังละ 100,000 บาท ดังนี้
1.) นางพา บุญจิตร บ้านนาสูง หมู่ที่ 3 ตำบลตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
2.)นางคำพันธ์ สมใจ บ้านหนองครก หมู่ที่ 5 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 8 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 15.00​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่า​กาชาด
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ร่วมกับสนง.ปภ.ศก., สนง.พมจ.ศก., สสอ.กันทรารมย์​ และอปท.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย​ในพื้นที่ตำบลดูน
อำเภอกันทรารมย์​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จำนวน 7 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 ครัวเรือน
2.ที่อยู่​อาศัยได้รับ​ความเสี​ยหายบางส่วน จำนวน 4 ครัวเรือน

Syndicate content