ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ปกครองอำเภอขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอขุขันธ์
จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ​ อำเภอศรีรัตนะ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 222 ราย ผ่านการคัดกรอง 201 ราย โลหิตที่ได้ 201 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 11 ราย
​ อวัยวะ​จำนวน​ 12 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ จำนวน 10 ราย ​ และ​ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่มีบุตรชายป่วยเป็นโรคลิ้น
หัวใจรั่ว ราย เด็กชายพรชัย แก้วทอง อายุ 8 เดือน ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ , นายอำเภอศรีรัตนะ
รพ.ศรีรัตนะ , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่องข้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้านจานบัว บ้านเลขที่ 119 ม.3. ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 10 ตุลาคม 2562​ เวลา 15.00 - 15.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย
ราย นายศุภภักษร สมปักษ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ , นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้านเลขที่ 98 ม.1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยที่ปรึกษา
กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตา และอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพ.ต.อ.สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตำรวจในพื้นที่ ให้เข้าร่วม

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นายประสิทธิ์ บัวแย้ม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด โดยมีนางทิพย์วรรณ บุพพาศิรกุล. นายอำเภอศิลาลาด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต. อวัยวะและดวงตา ซึ่งมี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันนี้ 20 ก.ย. 62  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางเพ็ญพิชญา สังข์วงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนหาญ โดยมีนายคมป์ สังข์วงษ์
นายอำเภอขุนหาญ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ

​จังหวัด​ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางชุติ​พร​ วิจิตร์แสง​ศรี​ นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมคณะ​
ลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้​ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนด้อยโอกาส ที่เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้สนับสนุน
งบประมาณในการสร้างบ้าน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช​กุมารี​
ในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จำนวน 4 ราย ดังนี้

​จังหวัด​ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสาววิลาวัณย์ โขสูงเนิน ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน โดยมีนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอห้วยทับทัน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต. อวัยวะและดวงตา ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด​ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางชุติ​พร​ วิจิตร์​แสง​ศรี​ นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​  มอบหมาย​ให้​นายนพ พงศ์​ผลาดิศัย
ปลัดจังหวัด​ศรีสะเกษ​/รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ และคณะ ลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้​ ผู้ด้อยโอกาส​ ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราช​กุมารี​ ในพื้นที่
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. รายนายอุดม จันทะศิลา ราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลคอนกาม

จังหวัด​ศรีสะเกษ
Syndicate content