การบริจาคโลหิต

 

คุณสมบัติการบริจาคโลหิต

 

การบริจาคสเต็มเซลล์

 

วันผู้บริจาคโลหิตโลก


ติดต่อสอบถามการบริจาคหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
http://www.blooddonationthai.com