การบริจาคดวงตา

 

ติดต่อสอบถามการบริจาคหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
http://eyebankthai.redcross.or.th