จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางสาววิชชุตา แก้วศิริ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 33, ผู้ใหญ่บ้าน, และโต๊ะอีหม่าม ลงพื้นที่เยี่ยม นายสุรินทร์ ขวัญเพชร บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผู้ประสบอัคคีภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดยะลามอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท
พัดลม 1 ตัว, และมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ชุด ณ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา