จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัวและเงินสดมอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ รายๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.นายปรีชา ไกรสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๒/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.นายสมพงษ์ ช่อผูก อยู๋บ้านเลขที่ ๑๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช