จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 171/1 ม.6 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง บ้านของนางวาริน ปราบรัตน์ อายุ 53 ปี ซึ่งได้ประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง