จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ครั้งนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่
20 ก.พ.2562 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 23 ก.พ.2562 มีความแรงขนาด 2.0 - 4.9 รวมมากกว่า 30 ครั้ง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน อ.วังเหนือ 7 ตำบล 20 หมู่บ้าน
บ้านเรือนเสียหาย 80 หลัง ศาสนสถาน 6 แห่ง และสถานที่ราชการอีก 8 แห่ง ร่วมกับ นายอำเภอวังเหนือ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชน
พร้อมทั้งมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า (แผ่นดินไหว) และมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง