จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพ้ันธ์ 2562 เวลา.09.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ปกครองอำเภอเมือง
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมือง ที่บ้านนายฉลาด หลักหนองบุ (ที่พักอาศัยชั่วคราว) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม-มุ้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี