จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว
มอบ มุ้ง แพมเพิด ให้ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง