จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่มีบุตรชายป่วยเป็นโรคลิ้น
หัวใจรั่ว ราย เด็กชายพรชัย แก้วทอง อายุ 8 เดือน ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ , นายอำเภอศรีรัตนะ
รพ.ศรีรัตนะ , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่องข้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้านจานบัว บ้านเลขที่ 119 ม.3. ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ
จ.ศรีสะเกษ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,300 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง ผ้าห่ม 1 ผืน และที่นอน 1 ชุด เป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ