จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ณ บ้านนางทับ ม่วงสุก บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี