จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายเจียม พรหมพิลา อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 123/236 หมู่ที่ 16 ตำบลประสงค์
2. นายเกษตร ทวยเจริญ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา
3. นางวันดี ทองหีต อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา
4. นายรมย์ สองเมืองสุข อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคันธุลี
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย ทั้งนี้ได้ติดตามช่วยเหลือ เด็กชาย นราวิชญ์ บุญหนัก ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือมา และได้มอบที่นอนลม
เพื่อป้องกันแผลกดทับ ในเบื้องต้นอีกด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี