การรับสมัครงาน และจัดส่งเอกสารการปฏิบัติงานของผู้พิการ

การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร)

 

 

 

 

ขอให้กิ่งกาชาดอำเภอดำเนินการจัดส่งเอกสาร

ให้ถึงเหล่ากาชาดจังหวัดก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน


 

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร (เดือนมกราคม 2560)AttachmentSize
0_คำอธิบายการดำเนินงานเอกสาร .pdf144.2 KB
1_บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน_File_PDF.pdf368.78 KB
2_รายงานผลการปฏิบัติงาน_File_PDF.pdf221.43 KB
2_รายงานผลการปฏิบัติงาน_File_Excle.xls52 KB
3_ใบส่งมอบงานจ้างเหมาบริการ_File_PDF.pdf356.69 KB
1_ตัวอย่าง_บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน.pdf530.29 KB
2_ตัวอย่าง_ใบรายงานผลการทำงาน.pdf340.86 KB
3_ตัวอย่าง_ใบส่งมอบงานจ้างเหมาบริการ.pdf461.11 KB