ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

เลขที่: 
-

ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 1

าค 6  หนองบัวลำภู  อุดรธานี

ภาค 7 นครพนม ยโสธร

ไตรมาสที่ 2

ภาค 1  ปทุมธานี

ภาค 3 ตราด

ภาค 6 หนองบัวลำภู อุดรธานี

ภาค 7 ยโสธร  นครพนม ร้อยเอ็ด

ภาค 8 ตาก

ภาค 10 ลำพูน

ภาค 11 พังงา

ภาค 12 นราธิวาส