จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด
ร่วมทำความดีกับจิตอาสา904 พัฒนาสองข้างทางถนนและเก็บขยะ

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง