จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการเปิดงาน " ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY เติมใจให้เลือดเต็ม " ตามที่เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ได้มีนโยบายให้การส่งเสริม ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ณ ห้องทับทิม 1-2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเกษม วิไลประสงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการพิเศษ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7
ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี