จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี