จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหาร
กลางวันผู้ที่ไร้ที่พึ่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก