จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก