จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ
ลำคลอง ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562
โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียอันตราย
หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล