ขอส่งสรุปผลโครงการอบรม "หลักสูตรอาสาสมัครพื้นฐานสภากาชาดไทย" แก่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด