คำสั่ง " แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำอาสาสมัครและจิตอาสาของสภากาชาดไทย " ในระดับจังหวัด