เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมสร้างสรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาอำเภอ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่