เอกสารการบรรยาย โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

AttachmentSize
2561_11_02(นโยบายการดำเนินงานและทิศทาง_โดยท่านพระนายและคุณทิพวิภา).pptx2.22 MB
2561_11_02(การดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์_โดยท่านผู้หญิงรวิจิตร์ฯ).pdf12.92 MB
2561_11_02(Final_CAEพบเหล่ากาชาด_สำนักงานตรวจสอบ).pptx2.79 MB
2561_11_02(การดำเนินงานในเหล่ากาชาดจังหวัดให้เข้มแข็ง_โดยท่านพระนาย).pptx2.73 MB
2561_11_02 (จิตอาสาฯ_โดยพิศประภา).pptx1.53 MB
2561_11_02(การบรรยายของคุณชวลิต).pptx11.21 MB
2561_11_02(การบรรายายของคุณสิรินันท์).pptx3.55 MB
2561_11(รายการตรวจสอบการทำงาน_CheckList).pdf191.82 KB
2561_11(เอกสารประกอบ).rar3.91 MB
Formแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามผป(2561-11-07).docx21.61 KB
Formแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามผป(2561-11-07).pdf155.27 KB