เอกสารการบรรยาย โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

AttachmentSize
2561_11_01(การบริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัด_โดย_ท่านพระนายและคุณทิพวิภา).pptx16.72 MB
2561_11_01(บทบาทนายกเหล่ากาชาดงานบริการโลหิต).pdf889.29 KB
2561_11_01(โลหิตภาค2_Success_story_lopburi).pptx7.94 MB
2561_11_01(โลหิตภาค8_ข้อมูลการพัฒนาเครือข่าย).pptx31.26 MB
2561_11_01(พรบและข้อบังคับและระเบียบ_โดยคุณมาลี).pptx5.24 MB
2561_10_25(คุณพิศประภา_งานแผนและการติดตามงาน).pptx8.11 MB
2561_11_01(แนวทางการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัด_โดยคุณพิศประภา).pptx6.63 MB
2561_11_01(แนวทางการปฏิบัติงานเหล่าฯนายกใหม่62).pptx3.47 MB
2561_11_01(บทบาทของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด_งานบรรเทาทุกข์ฯ).pptx38.6 MB
2561_11(รายการตรวจสอบการทำงาน_CheckList).pdf191.82 KB