เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

AttachmentSize
2560_11_09นายพระนาย.pdf1.88 MB
2560_11_09บรรยายอุดหนุนกาชาด.pdf1.86 MB
2560_11_09สตงเหล่ากาชาด.pdf1.54 MB
สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ปี 2561.pdf13.73 MB