เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมสร้างกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมสร้างกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

AttachmentSize
2560_11_09นายพระนาย.pdf1.97 MB
2569_11_09มาลี.pdf1.91 MB
2560_11_09ศูนย์โลหิต.pdf6.96 MB
2560_11_09บรรเทาทุกข์.pdf9.71 MB
2560_11_09พิศประภา.pdf1.71 MB
2560_11_09ชุตินธร.pdf1.48 MB
2560-11-09-พี่เชาบรรยายนายกใหม่9พ.ย.60.pdf2.69 MB