สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และอาคารพระครูธรรมสรคุณ