ส่งประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 12 ที่นั่ง