จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคน รับ” โดยมี
นาย บุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆของ
อำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 145 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 43,500 ซีซี
2.บริจาคดวงตา 9 ราย
3. บริจาคอวัยวะ 9 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร