จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด และคณะฯ ได้มอบเกียรติบัตรสภากาชาดไทย ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ แก่ครอบครัว ผู้เสียชีวิต
นางธัญวรัตน์ อ้อวิชัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้แก่ครอบครัวดังกล่าว ณ วัดป่ามงคลนิมิตร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์