จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางฐิติมา ศิริธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการด้านโลหิต อวัยวะและดวงตา ร่วมสังเกตการณ์การรับบริจาคโลหิต ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ซึ่งภาคบริการโลหิต
สงขลามารับบริจาคโลหิต สำหรับสันนี้มีผู้แสดงความประสงค์โลหิตจำนวน 196 ราย ได้โลหิต 100 ถุง (คิดเป็น 40,000 ซีซี)

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง