จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยที่ปรึกษา
กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตา และอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพ.ต.อ.สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตำรวจในพื้นที่ ให้เข้าร่วม
กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดังนี้ 1.มีผู้บริจาคโลหิต 151 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 151 ยูนิต 2.มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 9 ราย
และอวัยวะอื่น 9 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ